Preus transport públic 2023 - T-mobilitat

Una persona muestra la app T-mobilitat

Suports i títols

La T-usual i la T-jove mantenen el preu bonificat

 

L’ATM de Barcelona ha congelat les tarifes dels títols de transport públic i la bonificació dels abonaments T-usual i T-jove es mantindrà, com a mínim, els sis primers mesos de 2023. Això fa que tots els títols comprats el 2022, amb bonificació i sense, puguin ser utilitzats durant tot el 2023.

L’única excepció és la T-casual, que no seguirà estant bonificada. En aquest sentit, els títols de 10 viatges comprats durant el 2022 van caducar el 15 de gener.

Els títols de 2023 caducaran el 15 de gener de 2024.

Llegeix aquí el comunicat oficial de l’ATM de Barcelona.

Tens una T-casual comprada el 2022?

 

Tot i que les T-casual de 2022 ja no tenen validesa des del 15 de gener, si tens un títol que no has estrenat, el pots bescanviar per una T-casual de 2023, pagant la diferència, si s’escau, fins al pròxim 31 de març.

 • Pots fer el canvi des de l'app de T-mobilitat, a través de l'opció "Actualitza tarifa", pagant la diferència, si s'escau. És una funcionalitat vàlida tant si tens el títol en la versió mòbil (Android) com en la targeta recarregable.

En el cas dels bescanvis del sistema magnètic, pots consultar la pàgina d’ATM els punts d’atenció on fer-lo.

Tens una T-casual comprada el 2022?

Títols i tarifes en T-mobilitat

 

Títul unipersonal de 10 viatges integrats en tots els modes de transport. Aquest títol et permet fer fins a tres transbordaments durant 1 h i 15 min després de la primera validació.

No és vàlid en les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

Cost

 • 1 zona: 11,35 €
 • 2 zones: 22,40 €
 • 3 zones: 30,50 €
 • 4 zones: 39,20 €
 • 5 zones: 45,05 €
 • 6 zones: 47,90 €

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti. Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

Cost

 • 1 zona: 20,00 €
 • 2 zones: 26,95 €
 • 3 zones: 37,80 €
 • 4 zones: 46,30 €
 • 5 zones: 53,10 €
 • 6 zones: 56,90 €

Títol personal i intransferible per a joves menors de 25 anys amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti. Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s’hagin complert 25 anys durant aquest període, sempre que s’aporti la documentació que l’acrediti que en el moment de l’adquisició i de la primera validació el titular era menor de 25 anys.

Perfil de bonificació Jove

Per adquirir aquests títols de transport has de tenir la bonificació Jove al teu perfil de T-mobilitat. Aquest s'assignarà automàticament a les persones usuàries menors de 25 anys.

Cost

 • 1 zona: 40,00 €
 • 2 zones: 52,60 €
 • 3 zones: 73,80 €
 • 4 zones: 90,40 €
 • 5 zones: 103,70 €
 • 6 zones: 111,15 €

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti. Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

Perfil d'FM/FN

Per adquirir aquests títols de transport, has de certificar la bonificació d’FM/FN al perfil de la T-mobilitat. El primer cop, has de presentar de manera presencial en un punt d’atenció de la xarxa els documents acreditatius següents (originals i vigents):

 • El DNI, el NIE o el passaport.
 • El títol de família monoparental o nombrosa (el títol familiar o l’individual) emès per la Generalitat de Catalunya o el títol de família nombrosa emès per qualsevol altra comunitat autònoma.

Tant en el moment de l'adquisició del títol de transport com en el moment de la primera validació, les persones beneficiàries del descompte han de tenir en vigor el document que acrediti la seva identitat (DNI, NIE o passaport del titular) i el document que acrediti la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial.

La condició de beneficiari del títol de FM/FN es manté durant la vigència del títol, encara que es perdi la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre que s'aporti la documentació que acredita que es gaudia d'aquesta condició en el moment de l'adquisició i de la primera validació del títol.

 

Per a més informació sobre els requisits per obtenir el carnet de família monoparental o nombrosa, pots consultar el web de la Generalitat.

Cost

 • General 1 zona: 16,00 €
 • General 2 zones: 21,55 €
 • General 3 zones: 30,25 €
 • General 4 zones: 37,00 €
 • General 5 zones: 42,50 €
 • General 6 zones: 45,50 €
 • Especial 1 zona: 10,00 €
 • Especial 2 zones: 13,50 €
 • Especial 3 zones: 18,90 €
 • Especial 4 zones: 23,15 €
 • Especial 5 zones: 26,55 €
 • Especial 6 zones: 28,45 €

Títol personal i intransferible per a joves menors de 25 anys amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti. Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s’hagin complert 25 anys durant aquest període, sempre que s’aporti la documentació que l’acrediti que en el moment de l’adquisició i de la primera validació el titular era menor de 25 anys.

Perfil de bonificació Jove i d'FM/FN

Per adquirir aquests títols de transport has de tenir la bonificació Jove al teu perfil de T-mobilitat. Aquest s'assignarà automàticament a les persones usuàries menors de 25 anys.

També has de certificar la bonificació d’FM/FN al perfil de la T-mobilitat. El primer cop, has de presentar de manera presencial en un punt d’atenció de la xarxa els documents acreditatius següents (originals i vigents):

 • El DNI, el NIE o el passaport.
 • El títol de família monoparental o nombrosa (el títol familiar o l’individual) emès per la Generalitat de Catalunya o el títol de família nombrosa emès per qualsevol altra comunitat autònoma.

Tant en el moment de l'adquisició del títol de transport com en el moment de la primera validació, les persones beneficiàries del descompte han de tenir en vigor el document que acrediti la seva identitat (DNI, NIE o passaport del titular) i el document que acrediti la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial.

La condició de beneficiari del títol de FM/FN es manté durant la vigència del títol, encara que es perdi la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre que s'aporti la documentació que acredita que es gaudia d'aquesta condició en el moment de l'adquisició i de la primera validació del títol.

 

Per a més informació sobre els requisits per obtenir el carnet de família monoparental o nombrosa, pots consultar el web de la Generalitat.

Cost

 • General 1 zona: 32,00 €
 • General 2 zones: 42,10 €
 • General 3 zones: 59,05 €
 • General 4 zones: 72,30 €
 • General 5 zones: 83,00 €
 • General 6 zones: 88,90 €
 • Especial 1 zona: 20,00 €
 • Especial 2 zones: 26,30 €
 • Especial 3 zones: 36,90 €
 • Especial 4 zones: 45,20 €
 • Especial 5 zones: 51,85 €
 • Especial 6 zones: 56,60 €

Títol multipersonal de 8 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport. Aquest títol et permet fer fins a tres transbordaments durant 1 h i 15 min després de la primera validació.

No és vàlid en les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

Cost

 • 1 zona: 10,00 €
 • 2 zones: 19,00 €
 • 3 zones: 27,00 €
 • 4 zones: 35,00 €
 • 5 zones: 40,00 €
 • 6 zones: 42,00 €

La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes des dels 4 anys fins al 31 de desembre de l’any que fan 16 anys, que resideixin en qualsevol dels municipis de la zona tarifària 1 del sistema tarifari integrat. La resta de zones s’hi aniran incorporant progressivament.

Es tracta d’una targeta T-mobilitat independent de la targeta general, que s’identifica explícitament amb la nomenclatura 'T-16' gravada en la targeta, i en la qual no es poden carregar altres títols que no siguin la T-16.

Aquest títol els permet fer un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic dins la mateixa zona tarifaria on resideix el nen o la nena.

És un títol de transport personal i intransferible que ha de contenir el nom i els cognoms del titular, així com el número del seu DNI/NIE/passaport/llibre de família. En el cas de menors d’edat trans, es preveu la possibilitat de contenir el nom i els cognoms del titular d’acord amb la seva targeta sanitària individual, acompanyada de la preceptiva certificació de l’administració competent en matèria LGBTI acreditant que la seva targeta sanitària es correspon al seu DNI/NIE/passaport i/o llibre de família.

El títol ha de ser validat a cada viatge, i només el pot fer servir el o la menor que en sigui el titular.

Més informació a l’apartat T-16 d’aquest web.

Cost

 • La primera emissió té un cost únic de 4,5 euros.
 • En cas de duplicats per pèrdua o sostracció, el cost també és de 4,5 euros.

*Per als títols restants, cal seguir fent servir el sistema de targetes magnètiques.

Consulta els títols i les tarifes de tota la gamma al web de l’ATM. 

Anar a l'inici de la pàgina