Accessibilitat - T-mobilitat

Declaració d’accessibilitat del web de la T-mobilitat 


Des de l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona estem compromesos amb la plena accessibilitat d’aquesta pàgina web, perquè volem que tothom qui la consulti n’obtingui la informació que s’hi ofereix en igualtat de condicions. 

Les persones usuàries tenen dues eines per millorar l’accessibilitat del web, que poden trobar a la barra superior de la mateixa:

  • Seleccionar la mida de la lletra, que pot ser dos nivells superiors a l’estàndard. Es troba a una icona amb dues ‘AA’.
  • Seleccionar un canvi de colors del web per augmentar el contrast. Es troba a una icona amb un ‘+ / -‘.


La Directiva (UE) 2016/2102 i el Reial Decret 1112/2018 exigeixen que, com a màxim a setembre del 2020, tots els webs siguin plenament accessibles, aplicant els mateixos criteris d’accessibilitat a tots els estats de la Unió Europea. Per això, el nostre compromís de qualitat és arribar a complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.


L’accessibilitat d’aquest web estarà sotmesa a una auditoria d’empresa acreditada que en certifiqui el grau de compliment del Reial Decret, així com amb les pautes WAI 2.0, que són els estàndards internacionalment acceptats per tota la comunitat tecnològica. Així mateix, aquest lloc web serà revisat regularment per l’Observatori d’Administració Electrònica (OBSAE), com a mínim bianualment, i, si calgués, fins i tot, anualment, si hi hagués queixes fonamentades o informes desfavorables. 


Aquest web ha estat desenvolupat amb els estàndards gramaticals i d’estil que garanteixen l’accessibilitat, amb independència del tipus de dispositiu des del qual s’hi accedeixi, seguint, per tant, les guies i recomanacions del W3C, que fixa les condicions i graus d’accessibilitat web. Amb la finalitat de garantir l’accessibilitat, aquest lloc web estarà disponible, tan bon punt hagi superat la validació TAW (Test d’Accessibilitat Web), una eina per a l’anàlisi sobre el grau d’accessibilitat de les planes i llocs web.


Aquesta declaració d’accessibilitat només inclou les planes del domini, és a dir, aquelles que formen part dels continguts generats per la T-mobilitat. Aquesta declaració no pot garantir, per tant, l’accessibilitat dels llocs web externs, als que s’hi pot accedir des del web de la T-mobilitat, ni tampoc dels documents que no hagin estat generats des de la T-mobilitat o que formin part de continguts de webs externs. 


Per qualsevol situació d’inaccessibilitat, queixa o petició d’algun document no adaptat als continguts d’accessibilitat, pots adreçar-te als nostres canals d’atenció a la ciutadania de la T-mobilitat, que trobaràs a l’apartat ‘Atenció i ajuda’.

Anar a l'inici de la pàgina