Centre de gestió de la mobilitat - T-mobilitat

Sala de control de la informació al Centre T-mobilitat

Informació de la mobilitat

Agents treballant en el centre

El Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat

 

Més enllà de la gestió del nou sistema per accedir al transport públic i de la integració tarifària que se’n deriva, el projecte de la T-mobilitat incorpora una altra vessant molt important: la gestió de la informació de la mobilitat.

Aquest àmbit és responsabilitat d’una unitat que pertany a l’ATM de Barcelona i que es denomina Centre de Gestió de la Informació del Mobilitat (CGIM), ubicat al Centre T-mobilitat. És un centre que controla, aglutina i canalitza tota la informació de tots els modes de transport públic de Catalunya, així com d’altres modes de mobilitat, i vetlla per la seva qualitat, completesa i disponibilitat.

Amb aquesta informació, el CGIM presta diferents serveis tant a la ciutadania com a operadors i administracions.

Coordinar i informar els operadors i administracions

 

El CGIM compleix un paper d’informador i coordinador entre els propis operadors de transport i les administracions públiques. En tant que aglutinador d’informació, el centre està connectat a les fonts dades dels operadors, i té una visió global del servei a la xarxa.

En aquest sentit, aprofitant el seu paper de ròtula comunicativa i el seu coneixement transversal de la xarxa de transport públic més enllà de les empreses operadores, pot oferir serveis d’afectacions. Aquests permeten avisar a les empreses operadores d’alteracions de tercers que puguin tenir un impacte al seu servei, així com donar una visió completa a la ciutadania de com està funcionant tota la xarxa.

En marxa des del 2021, el CGIM va ampliant progressivament les seves funcions i el seu radi d’acció, amb l’objectiu d’esdevenir un agent clau en la mobilitat catalana.

Un agent del CGIM informant del servei
Anar a l'inici de la pàgina