Centre de gestió de la mobilitat - T-mobilitat

Agents treballant en el centre

El Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat

 

Més enllà de la gestió del nou sistema per accedir al transport públic i de la integració tarifària que se’n deriva, el projecte de la T-mobilitat incorpora una altra vessant molt important: la gestió de la informació de la mobilitat.

Aquest àmbit és responsabilitat d’una unitat que pertany a l’ATM de Barcelona i que es denomina Centre de Gestió de la Informació del Mobilitat (CGIM), ubicat al Centre T-mobilitat. És un centre que controla, aglutina i canalitza tota la informació de tots els modes de transport públic de Catalunya, així com d’altres modes de mobilitat, i vetlla per la seva qualitat, completesa i disponibilitat.

Amb aquesta informació, el CGIM presta diferents serveis tant a la ciutadania com a operadors i administracions.

Coordinar i informar els operadors i administracions

 

El CGIM compleix un paper d’informador i coordinador entre els propis operadors de transport i les administracions públiques. En tant que aglutinador d’informació, el centre està connectat a les fonts dades dels operadors, i té una visió global del servei a la xarxa.

En aquest sentit, aprofitant el seu paper de ròtula comunicativa i el seu coneixement transversal de la xarxa de transport públic més enllà de les empreses operadores, pot oferir serveis d’afectacions. Aquests permeten avisar a les empreses operadores d’alteracions de tercers que puguin tenir un impacte al seu servei, així com donar una visió completa a la ciutadania de com està funcionant tota la xarxa.

En marxa des del 2021, el CGIM va ampliant progressivament les seves funcions i el seu radi d’acció, amb l’objectiu d’esdevenir un agent clau en la mobilitat catalana.

Un agent del CGIM informant del servei
Anar a l'inici de la pàgina