Publicador de continguts

null La T-mobilitat comença proves amb col·lectius i ciutadania

La T-mobilitat comença proves amb col·lectius i ciutadania

26 de juny 2021

Sota el nom de T-mobilitat Primer contacte, les proves començaran verificant la validació sense contacte i, posteriorment, aniran incorporant funcionalitats de manera progressiva al llarg de les pròximes setmanes.

La T-mobilitat, el nou sistema de bitlletatge digital de la xarxa de transport públic de l’àrea de Barcelona, entrarà el dilluns 28 de juny en una nova fase de proves, anomenada T-mobilitat Primer contacte. Aquesta fase es realitzarà amb la participació per primer cop d’usuaris externs als operadors de transport públic. Després d’un període de proves tècniques i funcionals desenvolupades pels equips del projecte, la T-mobilitat entrarà en unes setmanes de proves d’usabilitat que serviran per confirmar el funcionament conjunt del nou sistema i del complex engranatge de processos, tecnologia i persones que el fan possible.

Una nova targeta recarregable i aplicacions T-mobilitat

La iniciativa permetrà viatjar amb una nova targeta recarregable i amb el telèfon mòbil, gràcies a la nova aplicació T-mobilitat, mitjançant la nova tecnologia de validació sense contacte que s’ha implantat als accessos de la xarxa.

Tant la targeta com l’apli seran suports en els quals la persona usuària podrà carregar els actuals títols de transport (T-usual, T-jove...). És a dir, el suport (targeta o apli) serà el contenidor, que serà permanent i durador, mentre que el títol de transport, el contingut, es podrà anar canviant a mesura que s’esgoti o perdi la seva validesa.

La prova pilot amb usuaris, etapa final de les proves

S’arriba a la prova pilot amb usuaris –T-mobilitat Primer contacte– després d’etapes prèvies de proves que permeten confiar en una alta fiabilitat del producte.

La validació, primera prova

Sota el nom T-mobilitat Primer contacte, aquest pilot de proves serà progressiu i anirà incorporant diferents funcionalitats al llarg de les pròximes setmanes.

La primera fase es concentrarà en la validació sense contacte amb la nova targeta de plàstic. Amb aquest objectiu, durant aquest dilluns 28 i dimarts 29, es distribuiran entre 4.000 voluntaris targetes T-mobilitat, amb les quals es podrà viatjar de forma il·limitada fins al dijous, dia 1 de juliol inclòs.

Aquesta primera distribució es durà a terme a l’entorn del recinte Gran Via de Fira de Barcelona, on aquests dies es durà a terme el MWC 2021, per tal d’aprofitar l’afluència de persones accentuada per l’assistència al congrés, a més del trànsit de persones quotidià. Concretament, els punts de distribució es trobaran inicialment a les estacions d’Europa | Fira i Espanya, on hi ha intercanviador entre metro TMB i FGC i a l’estació de metro Fira, estació. Es contempla que els punts de distribució es puguin traslladar a altres punts de la xarxa en certs moments del dia.

La setmana vinent es procedirà a comprovar la validació a través del mòbil, que estarà disponible inicialment per a dispositius Android amb NFC. Qualsevol persona usuària podrà descarregar gratuïtament una mostra de l’aplicació T-mobilitat que permetrà validar, però no serà la versió de l’aplicació definitiva. Per poder disposar d’ella i viatjar, cada persona necessitarà un codi d’activació que ATM enviarà per correu electrònic, prèvia petició de participació. Aquesta prova també està destinada a 4.000 usuaris.

La crida a la participació per descarregar l’aplicació es realitzarà a través dels canals oficials habituals de l’ATM de Barcelona.

Incorporació progressiva de funcionalitats i participants

Les proves aniran superant etapes, a mesura que es confirmi que les funcionalitats que es van provant són exitoses. També es procedirà de forma similar amb la volumetria de persones que formin part d’aquest Primer contacte, que anirà augmentant i anirà incorporant persones voluntàries i col·lectius provadors.

A partir del dia 12 de juliol i un cop verificada la funcionalitat de validació, es prova noves funcionalitats. Les dates de cada fase dependran de la superació satisfactòria de la fase prèvia i, per aquest motiu, s’anunciaran a través dels canals propis de l’ATM i dels operadors.

En concret, es preveuen els següents blocs de funcionalitat a contrastar en les successives fases:

  • Alta a la T-mobilitat, venda de targetes personalitzades i càrrega de títols a través dels punts presencials d’atenció de la xarxa de transport  i recàrrega a les màquines de d’autovenda de la xarxa.

  • Alta, adquisició de suports (targeta / apli) i càrrega de títols en línia a través de 3 webs: T-mobilitat.cat i tmb.cat.

  • Entrada del mòbil com a canal digital de gestió del sistema i també com a cartera electrònica que permetrà validar directament amb el dispositiu, a través de les aplis d’ATM, TMB i FGC.

  • Comprovació de les adaptacions del sistema per a l’adequada accessibilitat de diversos col·lectius específics.

El conjunt de funcionalitats que s’han de provar abasten tot el cicle de vida de la T-mobilitat. L’última etapa de la prova pilot consistirà a verificar amb una utilització massiva totes les funcionalitats simultàniament.

 

Àmbit geogràfic: 36 municipis de l’àrea metropolitana

Les proves s’engegaran en l’àmbit de la tarifa metropolitana, és a dir, per a desplaçaments entre els 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (tots els de Zona 1 i alguns de la Zona 2).

 

Reclutament de col·lectius voluntaris

La recerca de persones voluntàries que vulguin participar en el Primer contacte es durà a terme en diferents etapes i models. Aquests primers dies, la participació està sent oberta a tothom, amb limitació de targetes distribuïdes per provar i de codis per utilitzar l’aplicació mòbil.

En el següent pas, el reclutament es desenvoluparà amb la col·laboració de diferents entitats i institucions, com ara el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i entitats socials representatives de col·lectius concrets. Aquesta part de les proves apuntarà directament a l’ús concret de certs elements del sistema, com ara títols de transport determinats (T-jove, T-FM/FN), o a la verificació per part de certs col·lectius, com ara el de persones amb diferents capacitats o d’edat avançada.

La darrera etapa serà el reclutament massiu, obert a tota la ciutadania, i es durà a terme a través d’un espai web d’inscripció. Hi haurà un qüestionari que permetrà dur a terme un cribratge posterior a la inscripció per assegurar que les persones que són triades per participar compleixen una sèrie de requisits, com ara viatjar un nombre mínim de vegades al dia o a la setmana, i que es desplacin entre els 36 municipis de l’àrea metropolitana.

 

Nous canals d’atenció T-mobilitat

T-mobilitat Primer contacte també servirà per posar en marxa els serveis que depenen del projecte, com ara els canals d’atenció que la T-mobilitat tindrà associats, i que se centralitzen al Centre d’atenció i informació T-mobilitat, situat a la Granvia de l’Hospitalet, 16-20, a prop de la Ciutat de la Justícia. L’atenció incorporarà, a més de presencial i telefònica, una adreça electrònica d’atenció: primercontacte@t-mobilitat.cat. Posteriorment, s’afegiran altres canals digitals.

 

Canals digitals de la T-mobilitat

La T-mobilitat oferirà servei a través d’un nou portal web, T-mobilitat.cat, que encara no està obert al públic i s’estrenarà en unes setmanes. Aquest serà una de les principals vies a través de les quals registrar-se al sistema i fer compres i gestions en línia. També oferirà una aplicació, T-mobilitat app, que permetrà dur a terme la majoria de gestions en línia, i interactuar amb la targeta via NFC per recarregar-la o consultar-ne informació (el mateix sistema que utilitzen les targetes bancàries per fer pagaments sense contacte).

Pel que fa als mòbils, cal advertir que l’aplicació només serà descarregable inicialment als que tinguin sistema operatiu Android. Es mantenen converses des de fa temps amb Apple per tal que, en un futur no gaire llunyà, es disposi de les autoritzacions necessàries per a poder disposar d’una aplicació també en iOS.

Però aquests no seran els únics canals on es puguin dur a terme gestions de la T-mobilitat. També oferiran aquesta possibilitat els canals digitals de TMB i de FGC, les webs dels quals habilitaran el seu propi espai T-mobilitat per poder fer gestions i compres del nou sistema sense contacte. De la mateixa forma, els dos operadors de transport incorporaran a les seves actuals aplicacions mòbil (TMB app i FGC app) un espai en el qual es podrà dur a terme les gestions T-mobilitat a través de mòbil.

Aquests espais s’incorporaran a les proves T-mobilitat Primer contacte més endavant; de moment, les persones usuàries podran trobar informació bàsica de les proves al web provisional T-mobilitat.cat/Primercontacte, a partir d’aquest dilluns, dia 28.

Un cop avancin les setmanes de primer contacte i es verifiqui que el sistema funciona correctament, la direcció del projecte podrà determinar la data definitiva de posada en servei de la T-mobilitat.