La nova targeta - T-mobilitat

Què és?

 

La T-mobilitat és el nou un sistema digital de taquillatge amb tecnologia sense contacte de l’àrea de Barcelona que es caracteritza per:

 • Tecnologia sense contacte per accedir al transport públic.
 • Targetes recarregables i reutilitzables.
 • Millores en l’ús i la gestió dels títols de transport públic.
 • Autogestió digital i en línia.
 • Millores en la informació de la xarxa de transport.

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya lidera el projecte, impulsat per l’ATM, l’AMB i els operadors públics TMB i FGC.

Els tipus de targetes que ofereix la T-mobilitat

On la puc utilitzar?

 

La T-mobilitat et permet accedir a qualsevol mitjà de transport públic col·lectiu de les 6 corones del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM de Barcelona.

 

 • Metro i tren

Metro TMB

FGC

Rodalies Renfe

TRAM (Trambaix i Trambesòs)

 • Autobús

Bus TMB

Alsa

Autocars Comasolivas

Autocars Font

Autocars Julià

Autocars Penedès

Autocars Prat

Autocars Pujol - Moventis

Autocars Rovira

Autocars Vendrell

Autocorb

Avanza

Avanza Baix Llobregat

Bus Castellví

BusGarraf

Empresa Casas - Moventis

Empresa Plana

Grup Baixbus (Mohn i Rosanbus)

Hillsa

La Vallesana - Moventis

MasatsTG DX

Monbus

Montferri Hermanos

Moventia

Sagalés

Soler i Sauret

TEISA (Hispano Hilarienca)

TCC

TGO (Grup TG DX)

TMESA

TUSGSAL

TUS

 • BusNit AMB
 • Busos interurbans nocturns de la Generalitat

Títols i tarifes 2024 en T-mobilitat

Títul unipersonal de 10 viatges integrats en tots els modes de transport. Aquest títol et permet fer fins a tres transbordaments durant 1 h i 15 min després de la primera validació.

No és vàlid en les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

Cost

 • 1 zona: 12,15 €
 • 2 zones: 23,90 €
 • 3 zones: 32,55 €
 • 4 zones: 41,85 €
 • 5 zones: 48,10 €
 • 6 zones: 51,15 €

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti. Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

Cost

 • 1 zona: 21,35 €
 • 2 zones: 28,75 €
 • 3 zones: 40,35 €
 • 4 zones: 49,40 €
 • 5 zones: 56,65 €
 • 6 zones: 60,70 €

Títol personal i intransferible per a joves menors de 30 anys amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius per les 6 corones, en tots els modes de transport. Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s’hagin complert 30 anys durant aquest període, sempre que s’aporti la documentació que l’acrediti que en el moment de l’adquisició i de la primera validació el titular era menor de 30 anys.

Perfil de bonificació Jove

Per adquirir aquests títols de transport has de tenir la bonificació Jove al teu perfil de T-mobilitat. Aquest s'assignarà automàticament a les persones usuàries menors de 30 anys.

Cost

 • Totes les zones: 42,70 €

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti. Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

Perfil d'FM/FN

Per adquirir aquests títols de transport, has de certificar la bonificació d’FM/FN al perfil de la T-mobilitat. El primer cop, has de presentar telemàticament o de manera presencial en un punt d’atenció de la xarxa els documents acreditatius següents (originals i vigents):

 • El DNI, el NIE o el passaport.
 • El títol de família monoparental o nombrosa (el títol familiar o l’individual) emès per la Generalitat de Catalunya o el títol de família nombrosa emès per qualsevol altra comunitat autònoma.

Tant en el moment de l'adquisició del títol de transport com en el moment de la primera validació, les persones beneficiàries del descompte han de tenir en vigor el document que acrediti la seva identitat (DNI, NIE o passaport del titular) i el document que acrediti la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial.

La condició de beneficiari del títol de FM/FN es manté durant la vigència del títol, encara que es perdi la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre que s'aporti la documentació que acredita que es gaudia d'aquesta condició en el moment de l'adquisició i de la primera validació del títol.

Per a més informació sobre els requisits per obtenir el carnet de família monoparental o nombrosa, pots consultar el web de la Generalitat.

Cost

 • General 1 zona: 17,05 €
 • General 2 zones: 23,00 €
 • General 3 zones: 32,25 €
 • General 4 zones: 39,50 €
 • General 5 zones: 45,35 €
 • General 6 zones: 48,55 €
 • Especial 1 zona: 10,65 €
 • Especial 2 zones: 14,35 €
 • Especial 3 zones: 20,15 €
 • Especial 4 zones: 24,70 €
 • Especial 5 zones: 28,35 €
 • Especial 6 zones: 30,35 €

Títol personal i intransferible per a joves menors de 30 anys amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius per les 6 corones, en tots els modes de transport. Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s’hagin complert 30 anys durant aquest període, sempre que s’aporti la documentació que l’acrediti que en el moment de l’adquisició i de la primera validació el titular era menor de 30 anys.

Perfil de bonificació Jove i d'FM/FN

Per adquirir aquests títols de transport has de tenir la bonificació Jove al teu perfil de T-mobilitat. Aquest s'assignarà automàticament a les persones usuàries menors de 30 anys.

També has de certificar la bonificació d’FM/FN al perfil de la T-mobilitat. El primer cop, has de presentar telemàticament o de manera presencial en un punt d’atenció de la xarxa els documents acreditatius següents (originals i vigents):

 • El DNI, el NIE o el passaport.
 • El títol de família monoparental o nombrosa (el títol familiar o l’individual) emès per la Generalitat de Catalunya o el títol de família nombrosa emès per qualsevol altra comunitat autònoma.

Tant en el moment de l'adquisició del títol de transport com en el moment de la primera validació, les persones beneficiàries del descompte han de tenir en vigor el document que acrediti la seva identitat (DNI, NIE o passaport del titular) i el document que acrediti la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial.

La condició de beneficiari del títol de FM/FN es manté durant la vigència del títol, encara que es perdi la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre que s'aporti la documentació que acredita que es gaudia d'aquesta condició en el moment de l'adquisició i de la primera validació del títol.

 

Per a més informació sobre els requisits per obtenir el carnet de família monoparental o nombrosa, pots consultar el web de la Generalitat.

Cost

 • General para todas las zonas: 34,15 €
 • Especial para todas las zonas: 21,35 €

Títol multipersonal i horari per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat del carnet de família monoparental o nombrosa.

Perfil d'FM/FN

Per adquirir aquests títols de transport, has de certificar la bonificació d’FM/FN al perfil de la T-mobilitat. El primer cop, has de presentar telemàticament o de manera presencial en un punt d’atenció de la xarxa els documents acreditatius següents (originals i vigents):

 • El DNI, el NIE o el passaport.
 • El títol de família monoparental o nombrosa (el títol familiar o l’individual) emès per la Generalitat de Catalunya o el títol de família nombrosa emès per qualsevol altra comunitat autònoma.

Tant en el moment de l'adquisició del títol de transport com en el moment de la primera validació, les persones beneficiàries del descompte han de tenir en vigor el document que acrediti la seva identitat (DNI, NIE o passaport del titular) i el document que acrediti la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial.

La condició de beneficiari del títol de FM/FN es manté durant la vigència del títol, encara que es perdi la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre que s'aporti la documentació que acredita que es gaudia d'aquesta condició en el moment de l'adquisició i de la primera validació del títol.

Per a més informació sobre els requisits per obtenir el carnet de família monoparental o nombrosa, pots consultar el web de la Generalitat.

Cost

 • General 1 zona: 33,90 €
 • General 2 zones: 66,95 €
 • General 3 zones: 91,15 €
 • General 4 zones: 117,15 €
 • General 5 zones: 134,65 €
 • General 6 zones: 143,15 €

 

 • Especial 1 zona: 21,20 €
 • Especial 2 zones: 41,85 €
 • Especial 3 zones: 56,95 €
 • Especial 4 zones: 73,20 €
 • Especial 5 zones: 84,15 €
 • Especial 6 zones: 89,45 €

Títol multipersonal de 8 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport. Aquest títol et permet fer fins a tres transbordaments durant 1 h i 15 min després de la primera validació.

No és vàlid en les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

Cost

 • 1 zona: 10,70 €
 • 2 zones: 20,30 €
 • 3 zones: 28,80 €
 • 4 zones: 37,35 €
 • 5 zones: 42,70 €
 • 6 zones: 44,85 €

La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes des dels 4 anys fins al 31 de desembre de l’any que fan 16 anys.

Es tracta d’una targeta T-mobilitat independent de la targeta general, que s’identifica explícitament amb la nomenclatura 'T-16' gravada en la targeta, i en la qual no es poden carregar altres títols que no siguin la T-16.

Aquest títol els permet fer un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic dins la mateixa zona tarifària on resideix el nen o la nena.

És un títol de transport personal i intransferible que ha de contenir el nom i els cognoms del titular, així com el número del seu DNI/NIE/passaport/llibre de família. En el cas de menors d’edat trans, es preveu la possibilitat de contenir el nom i els cognoms del titular d’acord amb la seva targeta sanitària individual, acompanyada de la preceptiva certificació de l’administració competent en matèria LGBTI acreditant que la seva targeta sanitària es correspon al seu DNI/NIE/passaport i/o llibre de família.

El títol ha de ser validat a cada viatge, i només el pot fer servir el o la menor que en sigui el titular.

Més informació a l’apartat T-16 d’aquest web.

Cost

 • La primera emissió té un cost únic de 4,5 euros.
 • En cas de duplicats per pèrdua o sostracció, el cost també és de 4,5 euros.

Títol multipersonal i horari, de 70 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

No és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

Cost

 • 1 zona: 84,80 €
 • 2 zones: 167,40 €
 • 3 zones: 227,90 €
 • 4 zones: 292,90 €
 • 5 zones: 336,65 €
 • 6 zones: 357,95 €

 

*Per als títols restants, cal seguir fent servir el sistema de targetes magnètiques.

Consulta els títols i les tarifes de tota la gamma al web de l’ATM. 

Passa’t a la T-mobilitat

 

 1. Dona't d'alta en aquest web.
 2. Demana la targeta o configura l'app per viatjar amb el mòbil.
 3. Tria quin títol vols carregar.
 4. Mou-te millor!

 

Dues persones parlen de la T-mobilitat en un autobús
Anar a l'inici de la pàgina