Títols - T-mobilitat

Una persona recull una T-mobilitat anònima d'una màquina

Tipus de targetes

Quins títols funcionen amb la T-mobilitat?

 

El sistema de la T-mobilitat funciona amb els mateixos títols de transport de l’ATM de Barcelona amb els quals viatges normalment. Amb la nova plataforma, pots carregar el títol que més et convingui al suport que hagis triat, amb els avantatges que això suposa. Durant un temps, això sí, el nou sistema de la T-mobilitat i el sistema convencional dels bitllets de cartró amb banda magnètica conviuran, fins que hi hagi un traspàs definitiu cap a la nova plataforma.

Una persona recarrega la seva targeta en una màquina de bitllets amb l’ajuda del personal d’estació.

Títols i tarifes en T-mobilitat

Títul unipersonal de 10 viatges integrats en tots els modes de transport. Aquest títol et permet fer fins a tres transbordaments durant 1 h i 15 min després de la primera validació.

No és vàlid en les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

Cost

 • 1 zona: 11,35 €
 • 2 zones: 22,40 €
 • 3 zones: 30,50 €
 • 4 zones: 39,20 €
 • 5 zones: 45,05 €
 • 6 zones: 47,90 €

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti. Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

Cost

 • 1 zona: 20,00 €
 • 2 zones: 26,95 €
 • 3 zones: 37,80 €
 • 4 zones: 46,30 €
 • 5 zones: 53,10 €
 • 6 zones: 56,90 €

Títol personal i intransferible per a joves menors de 30 anys amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius per les 6 corones, en tots els modes de transport. Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s’hagin complert 30 anys durant aquest període, sempre que s’aporti la documentació que l’acrediti que en el moment de l’adquisició i de la primera validació el titular era menor de 30 anys.

Perfil de bonificació Jove

Per adquirir aquests títols de transport has de tenir la bonificació Jove al teu perfil de T-mobilitat. Aquest s'assignarà automàticament a les persones usuàries menors de 30 anys.

Cost

 • Totes les zones: 40,00 €

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti. Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

Perfil d'FM/FN

Per adquirir aquests títols de transport, has de certificar la bonificació d’FM/FN al perfil de la T-mobilitat. El primer cop, has de presentar telemàticament o de manera presencial en un punt d’atenció de la xarxa els documents acreditatius següents (originals i vigents):

 • El DNI, el NIE o el passaport.
 • El títol de família monoparental o nombrosa (el títol familiar o l’individual) emès per la Generalitat de Catalunya o el títol de família nombrosa emès per qualsevol altra comunitat autònoma.

Tant en el moment de l'adquisició del títol de transport com en el moment de la primera validació, les persones beneficiàries del descompte han de tenir en vigor el document que acrediti la seva identitat (DNI, NIE o passaport del titular) i el document que acrediti la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial.

La condició de beneficiari del títol de FM/FN es manté durant la vigència del títol, encara que es perdi la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre que s'aporti la documentació que acredita que es gaudia d'aquesta condició en el moment de l'adquisició i de la primera validació del títol.

Per a més informació sobre els requisits per obtenir el carnet de família monoparental o nombrosa, pots consultar el web de la Generalitat.

Cost

 • General 1 zona: 16,00 €
 • General 2 zones: 21,55 €
 • General 3 zones: 30,25 €
 • General 4 zones: 37,00 €
 • General 5 zones: 42,50 €
 • General 6 zones: 45,50 €
 • Especial 1 zona: 10,00 €
 • Especial 2 zones: 13,50 €
 • Especial 3 zones: 18,90 €
 • Especial 4 zones: 23,15 €
 • Especial 5 zones: 26,55 €
 • Especial 6 zones: 28,45 €

Títol personal i intransferible per a joves menors de 30 anys amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius per les 6 corones, en tots els modes de transport. Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s’hagin complert 30 anys durant aquest període, sempre que s’aporti la documentació que l’acrediti que en el moment de l’adquisició i de la primera validació el titular era menor de 30 anys.

Perfil de bonificació Jove i d'FM/FN

Per adquirir aquests títols de transport has de tenir la bonificació Jove al teu perfil de T-mobilitat. Aquest s'assignarà automàticament a les persones usuàries menors de 30 anys.

També has de certificar la bonificació d’FM/FN al perfil de la T-mobilitat. El primer cop, has de presentar telemàticament o de manera presencial en un punt d’atenció de la xarxa els documents acreditatius següents (originals i vigents):

 • El DNI, el NIE o el passaport.
 • El títol de família monoparental o nombrosa (el títol familiar o l’individual) emès per la Generalitat de Catalunya o el títol de família nombrosa emès per qualsevol altra comunitat autònoma.

Tant en el moment de l'adquisició del títol de transport com en el moment de la primera validació, les persones beneficiàries del descompte han de tenir en vigor el document que acrediti la seva identitat (DNI, NIE o passaport del titular) i el document que acrediti la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial.

La condició de beneficiari del títol de FM/FN es manté durant la vigència del títol, encara que es perdi la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre que s'aporti la documentació que acredita que es gaudia d'aquesta condició en el moment de l'adquisició i de la primera validació del títol.

 

Per a més informació sobre els requisits per obtenir el carnet de família monoparental o nombrosa, pots consultar el web de la Generalitat.

Cost

 • General para todas las zonas: 32,00 €
 • Especial para todas las zonas: 20,00 €

Títol multipersonal i horari per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat del carnet de família monoparental o nombrosa.

Perfil d'FM/FN

Per adquirir aquests títols de transport, has de certificar la bonificació d’FM/FN al perfil de la T-mobilitat. El primer cop, has de presentar telemàticament o de manera presencial en un punt d’atenció de la xarxa els documents acreditatius següents (originals i vigents):

 • El DNI, el NIE o el passaport.
 • El títol de família monoparental o nombrosa (el títol familiar o l’individual) emès per la Generalitat de Catalunya o el títol de família nombrosa emès per qualsevol altra comunitat autònoma.

Tant en el moment de l'adquisició del títol de transport com en el moment de la primera validació, les persones beneficiàries del descompte han de tenir en vigor el document que acrediti la seva identitat (DNI, NIE o passaport del titular) i el document que acrediti la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial.

La condició de beneficiari del títol de FM/FN es manté durant la vigència del títol, encara que es perdi la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre que s'aporti la documentació que acredita que es gaudia d'aquesta condició en el moment de l'adquisició i de la primera validació del títol.

Per a més informació sobre els requisits per obtenir el carnet de família monoparental o nombrosa, pots consultar el web de la Generalitat.

Cost

 • 1 zona: 31,75 €
 • 2 zones: 62,75 €
 • 3 zones: 85,40 €
 • 4 zones: 109,75 €
 • 5 zones: 126,15 €
 • 6 zones: 134,15 €

Títol multipersonal de 8 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport. Aquest títol et permet fer fins a tres transbordaments durant 1 h i 15 min després de la primera validació.

No és vàlid en les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

Cost

 • 1 zona: 10,00 €
 • 2 zones: 19,00 €
 • 3 zones: 27,00 €
 • 4 zones: 35,00 €
 • 5 zones: 40,00 €
 • 6 zones: 42,00 €

La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes des dels 4 anys fins al 31 de desembre de l’any que fan 16 anys, que resideixin en qualsevol dels municipis de la zona tarifària 1 del sistema tarifari integrat. La resta de zones s’hi aniran incorporant progressivament.

Es tracta d’una targeta T-mobilitat independent de la targeta general, que s’identifica explícitament amb la nomenclatura 'T-16' gravada en la targeta, i en la qual no es poden carregar altres títols que no siguin la T-16.

Aquest títol els permet fer un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic dins la mateixa zona tarifaria on resideix el nen o la nena.

És un títol de transport personal i intransferible que ha de contenir el nom i els cognoms del titular, així com el número del seu DNI/NIE/passaport/llibre de família. En el cas de menors d’edat trans, es preveu la possibilitat de contenir el nom i els cognoms del titular d’acord amb la seva targeta sanitària individual, acompanyada de la preceptiva certificació de l’administració competent en matèria LGBTI acreditant que la seva targeta sanitària es correspon al seu DNI/NIE/passaport i/o llibre de família.

El títol ha de ser validat a cada viatge, i només el pot fer servir el o la menor que en sigui el titular.

Més informació a l’apartat T-16 d’aquest web.

Cost

 • La primera emissió té un cost únic de 4,5 euros.
 • En cas de duplicats per pèrdua o sostracció, el cost també és de 4,5 euros.

Títol multipersonal i horari, de 70 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

No és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

Cost

 • 1 zona: 79,45 €
 • 2 zones: 156,80 €
 • 3 zones: 213,50 €
 • 4 zones: 274,40 €
 • 5 zones: 315,35 €
 • 6 zones: 335,30 €

 

*Per als títols restants, cal seguir fent servir el sistema de targetes magnètiques.

Consulta els títols i les tarifes de tota la gamma al web de l’ATM. 

Dues persones recarreguen la T-mobilitat en una màquina de bitllets.

On puc adquirir els títols?

 

Els títols es poden adquirir de manera presencial o bé en línia.  

Recorda que t’has de donar d’alta prèviament al sistema T-mobilitat i tenir un suport (targeta o mòbil) per comprar i carregar.

Què són els perfils bonificats?

Els títols amb alguna bonificació, com ara la T-jove i els títols de Família Monoparental i Família Nombrosa, no els pot adquirir tothom, només aquelles persones que s’acreditin, com fins ara. Amb el nou sistema, les persones usuàries de la T-mobilitat poden tenir associats un o més perfils que els hi permetran adquirir aquests títols amb bonificacions. 

Se’ls hi assigna automàticament a totes aquelles persones amb menys de 30 anys. Permet adquirir les T-jove.

S'ha d’acreditar un cop de manera telemàticaen un punt presencial de la xarxa, presentant la mateixa documentació acreditativa que es requeria fins ara: 

 • El DNI, el NIE o el passaport.
 • El títol de família monoparental o nombrosa (el títol familiar o l’individual) emès per la Generalitat de Catalunya o el títol de família nombrosa emès per qualsevol altra comunitat autònoma.

Permet adquirir els títols de gamma FM/FN durant la vigència del document acreditatiu de família monoparental o nombrosa.

Durant la implantació del sistema, s’aniran afegint més perfils, com ara el de persona en situació d'atur.

Una persona recarrega la seva targeta amb el mòbil.

Devolució del títol: 24 hores

Si has comprat un títol i el vols tornar, disposes de 24 hores des de la seva adquisició per obtenir el reemborsament, sempre que no l’hagis utilitzat.

 • Si l’has adquirit per canals digitals, pots demanar la devolució des del menú de detalls del títol. Si el títol encara no s’ha carregat a la targeta, cancel·la la sol·licitud de recàrrega des de l’apartat «Els meus tràmits» i l’operació s’aturarà.
 • Si l’has adquirit de manera presencial, en un punt o màquina de bitllets, has de demanar la devolució en un punt d’atenció del mateix operador on hagis adquirit el títol (per exemple: si has comprat una T-usual en un punt de TMB, l’has de tornar en un punt de TMB; si ho has fet a Rodalies, l’has de tornar a Rodalies).

Bloqueig i desbloqueig

Un dels avantatges de la T-mobilitat és la possibilitat de bloquejar el suport, en cas de pèrdua o robatori, perquè ningú més pugui utilitzar-lo. Tens aquestes vies per bloquejar una targeta:

Un cop bloquejada, pots demanar un duplicat de la targeta, i en ella podràs recuperar el títol que duies al suport perdut, si encara li quedava validesa o viatges. Aquest tràmit l’hauràs de fer en un punt presencial, i només hauràs de pagar el cost del suport (4,5€). Un cop demanis el duplicat, l’anterior targeta quedarà totalment anul·lada.

És important tenir en compte que bloquejar una targeta amb un títol de limitació temporal (com T-usual o T-jove) que ja estigui començat no fa que la vigència del títol quedi pausada. És a dir, si bloqueges una T-usual ja començada, i passen tres dies fins que en demanes un duplicat, aquests tres dies es consumiran.

Si finalment acabes trobant la targeta, i encara no has demanat el duplicat, tens la possibilitat de desbloquejar-la, a través de l’àrea personal del web o d’alguns canals d’atenció; si tens dubtes, posa’t en contacte amb nosaltres.

Bloqueig i desbloqueig

Sancions i al·legacions

Amb la T-mobilitat, l’ús fraudulent de títols suposarà el bloqueig del títol en qüestió, més enllà de la possible percepció mínima o sanció imposada. Seria el cas, per exemple, d’una persona que estigui utilitzant un títol bonificat (T-jove, FM/FN o T-16) sense demostrar la seva condició de persona beneficiària o titular d'aquest.

Aquell títol quedarà bloquejat per part d’un equip d’inspecció i no es podrà utilitzar, a menys que la persona demani el seu desbloqueig via al·legació. Això es pot fer mitjançant el formulari oficial de ‘Petició’ de la Generalitat, seleccionant Autoritat del Transport Metropolità (ATM) Àrea de Barcelona en l'ens destinatari: juntament amb les teves dades, hauràs d’exposar detalladament les causes que justifiquen l’ús inadequat del títol, així com adjuntar els documents que puguin justificar els fets que exposes. També la pots presentar presencialment a qualsevol administració pública, mitjançant els mecanismes admesos legalment. Més informació, aquí.

Rebràs resposta amb la resolució en el termini màxim d'un mes a partir de la data de registre de la teva al·legació.

Passa’t a la T-mobilitat

 

 1. Dona't d'alta en aquest web.
 2. Demana la targeta o configura l'app per viatjar amb el mòbil.
 3. Tria quin títol vols carregar.
 4. Mou-te millor!

 

Dues persones parlen de la T-mobilitat en un autobús
Anar a l'inici de la pàgina