Suports i títols

Una persona consulta la seva targeta amb el mòbil

Suports i títols

Ruta de navegació

Funcionament dels títols

Quins títols funcionen amb la T-mobilitat?

 

El sistema de la T-mobilitat funciona amb els mateixos títols de transport de l’ATM de Barcelona amb els quals viatges normalment. Amb la nova plataforma, pots carregar el títol que més et convingui al suport que hagis triat, amb els avantatges que això suposa. Durant un temps, això sí, el nou sistema de la T-mobilitat i el sistema convencional dels bitllets de cartró amb banda magnètica conviuran, fins que hi hagi un traspàs definitiu cap a la nova plataforma.

Inicialment, aquests són els títols que es posen en servei amb la T-mobilitat. Recorda que només es poden fer servir amb la T-mobilitat si et desplaces dins l’àmbit dels 36 municipis de la zona metropolitana.

Una persona recarrega la seva targeta en una màquina de bitllets amb l’ajuda del personal d’estació.

AVÍS

AVÍS - Reducció temporal de tarifes

El preu dels principals títols integrats de transport públic està bonificat entre el dia 1 de setembre i el 31 de desembre de 2022. Pel que fa a la seva caducitat, tots els títols adquirits el 2022 (amb descompte o sense) seran vàlids fins al 15 de gener de 2023.

Més informació al web de l'ATM de Barcelona.

Llistat títols T-casual 2

Títols de transport per a la T-mobilitat

Títul unipersonal de 10 viatges integrats en tots els modes de transport. Aquest títol et permet fer fins a tres transbordaments durant 1 h i 15 min després de la primera validació.

No és vàlid en les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

Cost

 • 1 zona: 7,95 €
 • 2 zones: 15,70 €
 • 3 zones: 21,35 €
 • 4 zones: 27,45 €
 • 5 zones: 31,55 €
 • 6 zones: 33,55 €

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti. Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

Cost

 • 1 zona: 20,00 €
 • 2 zones: 26,95 €
 • 3 zones: 37,80 €
 • 4 zones: 46,30 €
 • 5 zones: 53,10 €
 • 6 zones: 56,90 €

Títol personal i intransferible per a joves menors de 25 anys amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti. Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s’hagin complert 25 anys durant aquest període, sempre que s’aporti la documentació que l’acrediti que en el moment de l’adquisició i de la primera validació el titular era menor de 25 anys.

Perfil de bonificació Jove

Per adquirir aquests títols de transport has de tenir la bonificació Jove al teu perfil de T-mobilitat. Aquest s'assignarà automàticament a les persones usuàries menors de 25 anys.

Cost

 • 1 zona: 40,00 €
 • 2 zones: 52,60 €
 • 3 zones: 73,80 €
 • 4 zones: 90,40 €
 • 5 zones: 103,70 €
 • 6 zones: 111,15 €

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti. Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

Perfil d'FM/FN

Per adquirir aquests títols de transport, has de certificar la bonificació d’FM/FN al perfil de la T-mobilitat. El primer cop, has de presentar de manera presencial en un punt d’atenció de la xarxa els documents acreditatius següents (originals i vigents):

 • El DNI, el NIE o el passaport.
 • El títol de família monoparental o nombrosa (el títol familiar o l’individual) emès per la Generalitat de Catalunya o el títol de família nombrosa emès per qualsevol altra comunitat autònoma.

Tant en el moment de l'adquisició del títol de transport com en el moment de la primera validació, les persones beneficiàries del descompte han de tenir en vigor el document que acrediti la seva identitat (DNI, NIE o passaport del titular) i el document que acrediti la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial.

La condició de beneficiari del títol de FM/FN es manté durant la vigència del títol, encara que es perdi la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre que s'aporti la documentació que acredita que es gaudia d'aquesta condició en el moment de l'adquisició i de la primera validació del títol.

 

Per a més informació sobre els requisits per obtenir el carnet de família monoparental o nombrosa, pots consultar el web de la Generalitat.

Cost

 • General 1 zona: 16,00 €
 • General 2 zones: 21,55 €
 • General 3 zones: 30,25 €
 • General 4 zones: 37,00 €
 • General 5 zones: 42,50 €
 • General 6 zones: 45,50 €
 • Especial 1 zona: 10,00 €
 • Especial 2 zones: 13,50 €
 • Especial 3 zones: 18,90 €
 • Especial 4 zones: 23,15 €
 • Especial 5 zones: 26,55 €
 • Especial 6 zones: 28,45 €

Títol personal i intransferible per a joves menors de 25 anys amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti. Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s’hagin complert 25 anys durant aquest període, sempre que s’aporti la documentació que l’acrediti que en el moment de l’adquisició i de la primera validació el titular era menor de 25 anys.

Perfil de bonificació Jove i d'FM/FN

Per adquirir aquests títols de transport has de tenir la bonificació Jove al teu perfil de T-mobilitat. Aquest s'assignarà automàticament a les persones usuàries menors de 25 anys.

També has de certificar la bonificació d’FM/FN al perfil de la T-mobilitat. El primer cop, has de presentar de manera presencial en un punt d’atenció de la xarxa els documents acreditatius següents (originals i vigents):

 • El DNI, el NIE o el passaport.
 • El títol de família monoparental o nombrosa (el títol familiar o l’individual) emès per la Generalitat de Catalunya o el títol de família nombrosa emès per qualsevol altra comunitat autònoma.

Tant en el moment de l'adquisició del títol de transport com en el moment de la primera validació, les persones beneficiàries del descompte han de tenir en vigor el document que acrediti la seva identitat (DNI, NIE o passaport del titular) i el document que acrediti la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial.

La condició de beneficiari del títol de FM/FN es manté durant la vigència del títol, encara que es perdi la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre que s'aporti la documentació que acredita que es gaudia d'aquesta condició en el moment de l'adquisició i de la primera validació del títol.

 

Per a més informació sobre els requisits per obtenir el carnet de família monoparental o nombrosa, pots consultar el web de la Generalitat.

Cost

 • General 1 zona: 32,00 €
 • General 2 zones: 42,10 €
 • General 3 zones: 59,05 €
 • General 4 zones: 72,30 €
 • General 5 zones: 83,00 €
 • General 6 zones: 88,90 €
 • Especial 1 zona: 20,00 €
 • Especial 2 zones: 26,30 €
 • Especial 3 zones: 36,90 €
 • Especial 4 zones: 45,20 €
 • Especial 5 zones: 51,85 €
 • Especial 6 zones: 56,60 €

Títol multipersonal de 8 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport. Aquest títol et permet fer fins a tres transbordaments durant 1 h i 15 min després de la primera validació.

No és vàlid en les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

Cost

 • 1 zona: 10,00 €
 • 2 zones: 19,00 €
 • 3 zones: 27,00 €
 • 4 zones: 35,00 €
 • 5 zones: 40,00 €
 • 6 zones: 42,00 €

La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes des dels 4 anys fins al 31 de desembre de l’any que fan 16 anys, que resideixin en qualsevol dels municipis de la zona tarifària 1 del sistema tarifari integrat. La resta de zones s’hi aniran incorporant progressivament.

Es tracta d’una targeta T-mobilitat independent de la targeta general, que s’identifica explícitament amb la nomenclatura 'T-16' gravada en la targeta, i en la qual no es poden carregar altres títols que no siguin la T-16.

Aquest títol els permet fer un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic dins la mateixa zona tarifaria on resideix el nen o la nena.

És un títol de transport personal i intransferible que ha de contenir el nom i els cognoms del titular, així com el número del seu DNI/NIE/passaport/llibre de família. En el cas de menors d’edat trans, es preveu la possibilitat de contenir el nom i els cognoms del titular d’acord amb la seva targeta sanitària individual, acompanyada de la preceptiva certificació de l’administració competent en matèria LGBTI acreditant que la seva targeta sanitària es correspon al seu DNI/NIE/passaport i/o llibre de família.

El títol ha de ser validat a cada viatge, i només el pot fer servir el o la menor que en sigui el titular.

Més informació a l’apartat T-16 d’aquest web.

Cost

 • La primera emissió té un cost únic de 4,5 euros.
 • En cas de duplicats per pèrdua o sostracció, el cost també és de 4,5 euros.

*Per als títols restants i per a viatjar en autobús entre les corones 2, 3, 4, 5 i 6, cal seguir fent servir el sistema de targetes magnètiques.

Consulta els títols i les tarifes de tota la gamma al web de l’ATM. 

On puc adquirir els títols?

Dues persones recarreguen la T-mobilitat en una màquina de bitllets.

On puc adquirir els títols?

 

Els títols es poden adquirir de manera presencial o bé en línia.  

Recorda que t’has de donar d’alta prèviament al sistema T-mobilitat i tenir un suport (targeta o mòbil) per comprar i carregar.

Perfils Jove + FM/FN

Què són els perfils bonificats?

 

Els títols amb alguna bonificació, com ara la T-jove i els títols de Família Monoparental i Família Nombrosa, no els pot adquirir tothom, només aquelles persones que s’acreditin, com fins ara. Amb el nou sistema, les persones usuàries de la T-mobilitat poden tenir associats un o més perfils que els hi permetran adquirir aquests títols amb bonificacions. 

Se’ls hi assigna automàticament a totes aquelles persones amb menys de 25 anys. Permet adquirir les T-jove.

S'ha d’acreditar un cop en un punt presencial de la xarxa, presentant la mateixa documentació acreditativa que es requeria fins ara: 

 • El DNI, el NIE o el passaport.
 • El títol de família monoparental o nombrosa (el títol familiar o l’individual) emès per la Generalitat de Catalunya o el títol de família nombrosa emès per qualsevol altra comunitat autònoma.

Permet adquirir els títols de gamma FM/FN durant la vigència del document acreditatiu de família monoparental o nombrosa.

Durant la implantació del sistema, s’aniran afegint més perfils, com ara el de persona en situació d'atur.

Devolucions

Una persona recarrega la seva targeta amb el mòbil.

Devolució del títol: 24 hores

Si has comprat un títol i el vols tornar, disposes de 24 hores des de la seva adquisició per obtenir el reemborsament, sempre que no l’hagis utilitzat.

 • Si l’has adquirit per canals digitals, pots demanar la devolució des del menú de detalls del títol. Si el títol encara no s’ha carregat a la targeta, cancel·la la sol·licitud de recàrrega des de l’apartat «Els meus tràmits» i l’operació s’aturarà.
 • Si l’has adquirit de manera presencial, en un punt o màquina de bitllets, has de demanar la devolució en un punt d’atenció del mateix operador on hagis adquirit el títol (per exemple: si has comprat una T-usual en un punt de TMB, l’has de tornar en un punt de TMB; si ho has fet a Rodalies, l’has de tornar a Rodalies).

Bloqueig i desbloqueig

Bloqueig i desbloqueig

Un dels avantatges de la T-mobilitat és la possibilitat de bloquejar el suport, en cas de pèrdua o robatori, perquè ningú més pugui utilitzar-lo. Tens aquestes vies per bloquejar una targeta:

Un cop bloquejada, pots demanar un duplicat de la targeta, i en ella podràs recuperar el títol que duies al suport perdut, si encara li quedava validesa o viatges. Aquest tràmit l’hauràs de fer en un punt presencial, i només hauràs de pagar el cost del suport (4,5€). Un cop demanis el duplicat, l’anterior targeta quedarà totalment anul·lada.

És important tenir en compte que bloquejar una targeta amb un títol de limitació temporal (com T-usual o T-jove) que ja estigui començat no fa que la vigència del títol quedi pausada. És a dir, si bloqueges una T-usual ja començada, i passen tres dies fins que en demanes un duplicat, aquests tres dies es consumiran.

Si finalment acabes trobant la targeta, i encara no has demanat el duplicat, tens la possibilitat de desbloquejar-la, a través de l’àrea personal del web o d’alguns canals d’atenció; si tens dubtes, posa’t en contacte amb nosaltres.

Bloqueig i desbloqueig

Sancions i al·legacions

Sancions i al·legacions

Amb la T-mobilitat, l’ús fraudulent de títols suposarà el bloqueig del títol en qüestió, més enllà de la possible percepció mínima o sanció imposada. Seria el cas, per exemple, d’una persona que estigui utilitzant un títol bonificat (T-jove, FM/FN o T-16) sense demostrar la seva condició de persona beneficiària o titular d'aquest.

Aquell títol quedarà bloquejat per part d’un equip d’inspecció i no es podrà utilitzar, a menys que la persona demani el seu desbloqueig via al·legació. Això es pot fer mitjançant el formulari de ‘Queixes i suggeriments: juntament amb les teves dades, hauràs d’exposar detalladament les causes que justifiquen l’ús inadequat del títol, així com adjuntar els documents que puguin justificar els fets que exposes. També la pots presentar al Centre T-mobilitat, en un document que et facilitarem o que et pots descarregar aquí.

Valorarem l’al·legació i determinarem si s’accepta i es desbloqueja el títol, en un màxim de 15 dies naturals.

Convivència de títols magnètics i la T-mobilitat

Convivència de títols magnètics i la T-mobilitat

Convivència de títols magnètics i la T-mobilitat

 

Amb l’entrada de la T-mobilitat, el sistema magnètic (títols de cartró) continua vigent. Tots dos sistemes conviuran uns mesos. Ara bé, aquesta convivència no permet que un títol magnètic es pugui passar a T-mobilitat ni a l’inrevés. Per tant, si tens un títol magnètic vigent, et recomanem que l’exhaureixis i que el nou el compris amb T-mobilitat. D’aquesta manera, podràs gaudir de totes les avantatges d’aquest nou sistema sense contacte. 

Passa’t a la T-mobilitat

Passa’t a la T-mobilitat

 

Tots els teus moviments en transport públic al teu abast en la mateixa plataforma, que unificarà els teus títols de transports, et permetrà comprar de forma online, fer diferents gestions i sol·licituds i estar informat/da de les novetats i possibles alteracions del transport públic.

 

Un grup de joves amb la T-mobilitat s’apropa a un autobús