Preus transport públic 2024 - T-mobilitat

Les tarifes 2024

 

 • A diferència d’altres anys, les tarifes del nou any aprovades per l’ATM no van entrar en vigor el dia 1 de gener, sinó el dia 15 de gener.
 • Això és degut al fet que la confirmació de l’aportació de l’Estat per a bonificar els abonaments T-usual i T-jove va arribar amb un marge de temps massa ajustat per poder aplicar els nous preus.
 • En aquest sentit, els títols de transport adquirits entre l’1 i el 14 de gener van caducar el 30 d’abril.
   
Dues persones consulten el mòbil amb la seva T-mobilitat.

El que necessites saber sobre les noves tarifes

La reducció de preu del 50% en la T-usual i la T-jove (també en versions FM/FN) es mantindrà enguany. A banda d’això, els preus de tota la gamma de títols s’incrementa un 6,75% de mitjana. 

Una altra de les novetats és que els títols de l’any passat no es poden bescanviar per títols amb les noves tarifes, ni tan sols pagant la diferència

Títols i tarifes 2024 en T-mobilitat

Títul unipersonal de 10 viatges integrats en tots els modes de transport. Aquest títol et permet fer fins a tres transbordaments durant 1 h i 15 min després de la primera validació.

No és vàlid en les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

Cost

 • 1 zona: 12,15 €
 • 2 zones: 23,90 €
 • 3 zones: 32,55 €
 • 4 zones: 41,85 €
 • 5 zones: 48,10 €
 • 6 zones: 51,15 €

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti. Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

Cost

 • 1 zona: 21,35 €
 • 2 zones: 28,75 €
 • 3 zones: 40,35 €
 • 4 zones: 49,40 €
 • 5 zones: 56,65 €
 • 6 zones: 60,70 €

Títol personal i intransferible per a joves menors de 30 anys amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius per les 6 corones, en tots els modes de transport. Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s’hagin complert 30 anys durant aquest període, sempre que s’aporti la documentació que l’acrediti que en el moment de l’adquisició i de la primera validació el titular era menor de 30 anys.

Perfil de bonificació Jove

Per adquirir aquests títols de transport has de tenir la bonificació Jove al teu perfil de T-mobilitat. Aquest s'assignarà automàticament a les persones usuàries menors de 30 anys.

Cost

 • Totes les zones: 42,70 €

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti. Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

Perfil d'FM/FN

Per adquirir aquests títols de transport, has de certificar la bonificació d’FM/FN al perfil de la T-mobilitat. El primer cop, has de presentar telemàticament o de manera presencial en un punt d’atenció de la xarxa els documents acreditatius següents (originals i vigents):

 • El DNI, el NIE o el passaport.
 • El títol de família monoparental o nombrosa (el títol familiar o l’individual) emès per la Generalitat de Catalunya o el títol de família nombrosa emès per qualsevol altra comunitat autònoma.

Tant en el moment de l'adquisició del títol de transport com en el moment de la primera validació, les persones beneficiàries del descompte han de tenir en vigor el document que acrediti la seva identitat (DNI, NIE o passaport del titular) i el document que acrediti la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial.

La condició de beneficiari del títol de FM/FN es manté durant la vigència del títol, encara que es perdi la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre que s'aporti la documentació que acredita que es gaudia d'aquesta condició en el moment de l'adquisició i de la primera validació del títol.

Per a més informació sobre els requisits per obtenir el carnet de família monoparental o nombrosa, pots consultar el web de la Generalitat.

Cost

 • General 1 zona: 17,05 €
 • General 2 zones: 23,00 €
 • General 3 zones: 32,25 €
 • General 4 zones: 39,50 €
 • General 5 zones: 45,35 €
 • General 6 zones: 48,55 €
 • Especial 1 zona: 10,65 €
 • Especial 2 zones: 14,35 €
 • Especial 3 zones: 20,15 €
 • Especial 4 zones: 24,70 €
 • Especial 5 zones: 28,35 €
 • Especial 6 zones: 30,35 €

Títol personal i intransferible per a joves menors de 30 anys amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius per les 6 corones, en tots els modes de transport. Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s’hagin complert 30 anys durant aquest període, sempre que s’aporti la documentació que l’acrediti que en el moment de l’adquisició i de la primera validació el titular era menor de 30 anys.

Perfil de bonificació Jove i d'FM/FN

Per adquirir aquests títols de transport has de tenir la bonificació Jove al teu perfil de T-mobilitat. Aquest s'assignarà automàticament a les persones usuàries menors de 30 anys.

També has de certificar la bonificació d’FM/FN al perfil de la T-mobilitat. El primer cop, has de presentar telemàticament o de manera presencial en un punt d’atenció de la xarxa els documents acreditatius següents (originals i vigents):

 • El DNI, el NIE o el passaport.
 • El títol de família monoparental o nombrosa (el títol familiar o l’individual) emès per la Generalitat de Catalunya o el títol de família nombrosa emès per qualsevol altra comunitat autònoma.

Tant en el moment de l'adquisició del títol de transport com en el moment de la primera validació, les persones beneficiàries del descompte han de tenir en vigor el document que acrediti la seva identitat (DNI, NIE o passaport del titular) i el document que acrediti la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial.

La condició de beneficiari del títol de FM/FN es manté durant la vigència del títol, encara que es perdi la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre que s'aporti la documentació que acredita que es gaudia d'aquesta condició en el moment de l'adquisició i de la primera validació del títol.

 

Per a més informació sobre els requisits per obtenir el carnet de família monoparental o nombrosa, pots consultar el web de la Generalitat.

Cost

 • General para todas las zonas: 34,15 €
 • Especial para todas las zonas: 21,35 €

Títol multipersonal i horari per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat del carnet de família monoparental o nombrosa.

Perfil d'FM/FN

Per adquirir aquests títols de transport, has de certificar la bonificació d’FM/FN al perfil de la T-mobilitat. El primer cop, has de presentar telemàticament o de manera presencial en un punt d’atenció de la xarxa els documents acreditatius següents (originals i vigents):

 • El DNI, el NIE o el passaport.
 • El títol de família monoparental o nombrosa (el títol familiar o l’individual) emès per la Generalitat de Catalunya o el títol de família nombrosa emès per qualsevol altra comunitat autònoma.

Tant en el moment de l'adquisició del títol de transport com en el moment de la primera validació, les persones beneficiàries del descompte han de tenir en vigor el document que acrediti la seva identitat (DNI, NIE o passaport del titular) i el document que acrediti la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial.

La condició de beneficiari del títol de FM/FN es manté durant la vigència del títol, encara que es perdi la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre que s'aporti la documentació que acredita que es gaudia d'aquesta condició en el moment de l'adquisició i de la primera validació del títol.

Per a més informació sobre els requisits per obtenir el carnet de família monoparental o nombrosa, pots consultar el web de la Generalitat.

Cost

 • General 1 zona: 33,90 €
 • General 2 zones: 66,95 €
 • General 3 zones: 91,15 €
 • General 4 zones: 117,15 €
 • General 5 zones: 134,65 €
 • General 6 zones: 143,15 €

 

 • Especial 1 zona: 21,20 €
 • Especial 2 zones: 41,85 €
 • Especial 3 zones: 56,95 €
 • Especial 4 zones: 73,20 €
 • Especial 5 zones: 84,15 €
 • Especial 6 zones: 89,45 €

Títol multipersonal de 8 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport. Aquest títol et permet fer fins a tres transbordaments durant 1 h i 15 min després de la primera validació.

No és vàlid en les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

Cost

 • 1 zona: 10,70 €
 • 2 zones: 20,30 €
 • 3 zones: 28,80 €
 • 4 zones: 37,35 €
 • 5 zones: 42,70 €
 • 6 zones: 44,85 €

La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes des dels 4 anys fins al 31 de desembre de l’any que fan 16 anys.

Es tracta d’una targeta T-mobilitat independent de la targeta general, que s’identifica explícitament amb la nomenclatura 'T-16' gravada en la targeta, i en la qual no es poden carregar altres títols que no siguin la T-16.

Aquest títol els permet fer un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic dins la mateixa zona tarifària on resideix el nen o la nena.

És un títol de transport personal i intransferible que ha de contenir el nom i els cognoms del titular, així com el número del seu DNI/NIE/passaport/llibre de família. En el cas de menors d’edat trans, es preveu la possibilitat de contenir el nom i els cognoms del titular d’acord amb la seva targeta sanitària individual, acompanyada de la preceptiva certificació de l’administració competent en matèria LGBTI acreditant que la seva targeta sanitària es correspon al seu DNI/NIE/passaport i/o llibre de família.

El títol ha de ser validat a cada viatge, i només el pot fer servir el o la menor que en sigui el titular.

Més informació a l’apartat T-16 d’aquest web.

Cost

 • La primera emissió té un cost únic de 4,5 euros.
 • En cas de duplicats per pèrdua o sostracció, el cost també és de 4,5 euros.

Títol multipersonal i horari, de 70 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

No és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

Cost

 • 1 zona: 84,80 €
 • 2 zones: 167,40 €
 • 3 zones: 227,90 €
 • 4 zones: 292,90 €
 • 5 zones: 336,65 €
 • 6 zones: 357,95 €

 

*Per als títols restants, cal seguir fent servir el sistema de targetes magnètiques.

Consulta els títols i les tarifes de tota la gamma al web de l’ATM. 

Anar a l'inici de la pàgina